Terapia z el. osteopatii i NDT-Bobath

Czym jest OSTEOPATIA i METODA NDT – Bobath?

Osteopatia to dziedzina leczenia i diagnozowania, której głównym założeniem jest traktowanie organizmu człowieka jako integralnej całości. Zgodnie z tym założeniem badanie osteopatyczne koncentruje się na całym ciele i prowadzi ono do odnalezienia pierwotnej dysfunkcji organizmu.

NDT – Bobath to szeroka i rozwijająca się koncepcja rehabilitacji neurologicznej, która obejmuje ocenę i leczenie pacjenta z zaburzeniami funkcji układu nerwowego. Głównymi zasadami metody są:

 • normalizowanie napięcia mięśniowego,
 • hamowanie odruchów nieprawidłowych,
 • dążenie do kontroli postawy oraz wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych oraz przeniesienie zdobytych umiejętności na czynności codzienne.

Kiedy warto zjawić się na terapii z elementami osteopatii i metody NDT-Bobath?
Poniższe przykłady powinny skłonić rodziców niemowląt do wizyty u fizjoterapeuty:

 • deformacja głowy,
 • obniżenie punktacji APGAR,
 • zaburzenia symetrii ciała,
 • problemów z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
 • niechęć do leżenia na brzuchu,
 • kolki/zaparcia/refluks/tendencja do ulewania,
 • opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych rozwoju,
 • uszkodzeń splotów nerwowych,
 • choroby nerwowo–mięśniowe typu SMA,
 • przepuklina oponowo–rdzeniowa,
 • wady rozwojowe,
 • zaburzenia koordynacji,
 • zespół Downa,
 • mózgowe porażenie dziecięce (hemiplegia, diplegia, tetraplegia).