Suche igłowanie

Suche igłowanie

Suche igłowanie jest dość prężnie rozwijającą się metodą wykorzystywaną przez fizjoterapeutów i lekarzy w leczeniu bólu przewlekłego, stanów pourazowych, neurologicznych i dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Pomimo tego, że podczas igłoterapii suchej używa się igieł do akupunktury, terapia ta nie ma nic wspólnego z klasyczną formą akupunktury. Technika ta polega na aplikacji igły w określoną […]