Głużenie i gaworzenie

Głużenie i gaworzenie

Wyróżniamy kilka etapów w rozwoju mowy dziecka. Pierwszy z nich to okres melodii, który trwa od urodzenia do ukończenia 1 roku życia. W tym czasie dziecko porozumiewa się głosem za pomocą krzyku, płaczu oraz wokalizacji, które nie tworzą jeszcze wyrazów, jednak są ważnym etapem przygotowawczym. Około 6 tygodnia życia słyszymy u niemowlęcia gardłowe dźwięki przypominające […]