Cieśń nadgarstka

Cieśń nadgarstka

Zespół cieśni kanału nadgarstka jest najczęściej spotykaną neuropatią z ucisku w obrębie kończyny górnej, inaczej ucisk nerwu na poziomie nadgarstka. Zespół jest charakterystyczny dla osób w średnim i podeszłym wieku. Występuje najczęściej pomiędzy 40-60 rokiem życia. U osób w średnim wieku zazwyczaj spowodowany jest wykonywaną pracą, a u osób starszych wiąże się z pogorszeniem funkcji […]