Centralne zaburzenia przetwrzania słuchowego (CAPD)

Centralne zaburzenia przetwrzania słuchowego (CAPD)

To coraz częściej obserwowana przyczyna nieprawidłowości w rozwoju mowy u dzieci. Z niewielu jak dotąd przeprowadzonych badań wiemy, że zaburzenia te mogą objawiać się brakiem koncentracji i skupienia uwagi,problemami z wykonywaniem poleceń, opóźnionym czasem reakcji, nadwrażliwością na dźwięki, trudnościami z uczeniem się, brakiem płynnych wypowiedzi, zamienianiem podobnych głosek, a także wadami wymowy lub opóźnionym rozwojem […]