Dynamic Neuromuscular Stabilization

DNS to inaczej Dynamic Neuromuscular Stabilization. To nowoczesna strategia, która pozwala na lepsze rozumienie neurofizjologicznych zasad kierujących całym narządem ruchu. Podstawą diagnostyki oraz terapii w tej metodzie jest kinezjologia rozwojowa – doskonale znana dzięki profesorowi Vojta. Dzięki kinezjologii rozwojowej terapeuta potrafi odróżnić prawidłowe wzorce ruchowe od tych patologicznych. Największy wpływ na motorykę człowieka ma wpływ jego rozwój psychoruchowy w pierwszych latach życia, a szczególnie do momentu opanowania tak zwanego chodu socjalnego. W tym okresie najwięcej zachowań motorycznych wykonujemy po raz pierwszy, a potem je powtarzamy tysiące razy. To właśnie zapamiętuje nasz układ nerwowy jako wzorce, ktore będą sterowały naszym układem ruchu do końca życia. Okazuje się jednak, że większość ludzi, zarówno dorośli, młodzież jak i niemowlęta ma trudności w opanowaniu tych prawidłowych wzorców ruchowych. W tym miejscu właśnie wkracza koncepcja DNS. Jako narzędzie diagnostyczne pozwala ocenić deficyt koordynacji mięśniowej oraz jego źródło. Następnie podczas terapii przeprowadza się pacjenta przez kolejne wzorce motoryczne. Terapię uznaje się za kompletną, kiedy pacjent potrafi prawidłowo zaangażować poszczególne grupy mięśniowe w celu wykonania płynnego i stabilnego ruchu bez konieczności wykorzystania wzorców kompensacyjnych, które przy znacznej ilości powtórzeń i obciążeniu będą prowadziły do powstania wad postawy, urazów oraz stanów zapalnych.

Koncepcję DNS wykorzystuje się w terapii:

  • zaburzeń napięcia mięśniowego
  • asymetrii ciała,
  • wad postawy,
  • dysfunkcji układu nerwowego (np. MPD, udar),
  • pourazowej,
  • przewlekłych stanów bólowych narządu ruchu

Ponadto DNS doskonale sprawdzi się u osób które chcą podnieść poziom sprawności fizycznej i uzyskać lepszą świadomość ciała. Zaletą tego rodzaju terapii jest możliwość samodzielnej kontynuacji w warunkach domowych. Samodzielna praca w domu połączona z regularnymi wizytami u fizjoterapeuty pozwala na uzyskanie dobrego stanu zdrowia oraz osiągnięcie wysokiego poziomu sprawności fizycznej.