Neuromodulacja Przezskórna PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu)

Od niedawna w naszej przychodni pojawiła się nowa metoda terapii – kilku z naszych pacjentów już się z nią zapoznało i cieszy się efektami tych nowych w naszym zawodzie zabiegów. Poniżej postaram się wyjaśnić na jakiej zasadzie neuromodulacja wpływa na nasze ciało.

Układ nerwowy kontroluje wszystkie funkcje naszego ciała. Składa się z neuronów, te są połączone między sobą w celu wysyłania informacji od obwodu(np kończyn) do ośrodka(mózgu) i odwrotnie. Poprawne funkcjonowanie organizmu człowieka jest zależne od ilości tych połączeń i dobrego ich funkcjonowania. Funkcja naszych mięśni, ścięgien, więzadeł, kości i narządów wewnętrznych jest kontrolowana przez układ nerwowy.

Zaburzenia równowagi układu nerwowego mają wpływ na komunikację między wymienionymi wyżej strukturami. Nasz organizm posiada zdolność do adaptacji. Poprzez nadmierne obciążanie innych struktur może maskować powstały problem. Jednak mechanizmy kompensacji i struktury nadmiernie obciążane mogą w dłuższym terminie powodować silne i uciążliwe objawy.

Urządzenie do elektrostymulacji punktowej

Układ nerwowy działa na zasadzie bioelektryczności (energia elektryczna uwalniająca się w wyniku reakcji biochemicznych). Potencjały bioelektryczne mogą mieć różny kierunek, tj. od obwodowego układu nerwowego do ośrodkowego układu nerwowego lub odwrotnie. Mając na uwadze te zależności, postały różne metody oparte na elektrostymulacji, celem tych metod może być na przykład zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez stymulację elektryczną okolic nanerwia(ze względu na wrażliwość samych nerwów pracujemy w ich okolicy a nie bezpośrednio na nich). Jednym zdaniem – nerwy porozumiewają się w „elektrycznym języku” i najlepsze efekty przynosi próba terapii prowadzona w „ich języku” czyli za pomocą prądu.

Neuromodulacja Przezskórna PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) – Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu jest skuteczną techniką w obszarze fizjoterapii inwazyjnej. Dzięki Przezskrnej Neuromodulacji PENS jesteśmy w stanie wpłynąć na funkcjonowanie obwodowego (peripheral nervous system) i ośrodkowego układu nerwowego (central nervous system). Dzięki głębokiej wiedzy poprawnej anatomii człowieka, z pomocą ultrasonografii i igły akupunkturowej, możemy przeprowadzać terapię Neuromodulacji. Przezskórna Neuromodulacja PENS polega na wprowadzaniu igieł w określone obszary ciała (zarówno kończyn jak i tułowia), podążając według przebiegu struktur nerwowych w połączeniu z prądem elektrycznym. Dzięki Neuromodulacji (PENS) wielu pacjentów odczuwa znaczną poprawę w krótkim czasie.

Fizjoterapeuta

Adam Soroka