NDT Bobath

(ang. Neuro-Developmental Treatment – Terapia NeuroRozwojowa)
To stale rozwijająca się koncepcja pracy w rehabilitacji. Obejmuje kompleksową ocenę i szeroko pojęte leczenie pacjenta z zaburzeniami funkcji układu nerwowego. Dodatkowo przystosowuje jego środowisko do optimum dla utrwalania efektów pracy.

Koncepcja NDT-Bobath umożliwia między innymi:
– wczesne zdiagnozowanie zaburzeń OUN,
– ocenę dojrzałości OUN oraz jego funkcjonowanie,
– programowanie działania usprawniającego,
– ocenę zaburzeń motorycznych.

Wśród głównych zasad koncepcji NDT-Bobath znajdują się:
– hamowanie odruchów nieprawidłowych,
– dążenie do kontroli postawy oraz wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych,
– normalizowanie napięcia mięśniowego,
– przeniesienie zdobytych umiejętności na czynności codzienne (terapia zajęciowa).

Wskazaniem do terapii koncepcją NDT-Bobath są:
– asymetria,
– choroby nerwowo–mięśniowe typu SMA,
– mózgowe porażenie dziecięce (hemiplegia, diplegia, tetraplegia),
– nauka pozycjonowania pacjentów w celu przeciwdziałania zmianom wtórnym,
– odzyskiwanie sprawności po udarach,
– problemy z dystrybucją napięcia (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe),
– przepuklina oponowo–rdzeniowa,
– uszkodzenia splotów nerwowych,
– wady rozwojowe,
– zaburzenia rozwoju psycho–ruchowego
– zaburzenia koordynacji,
– zaburzenia karmienia.

Koncepcja NDT-Bobath uwzględnia trzy formy terapii:
– fizjoterapię,
– terapię logopedyczną,
– terapię zajęciową.

Koncepcja NDT-Bobath – jak wyglądają ćwiczenia?
Ćwiczenia oparte są o tzw. motor learning, czyli nauczania poprzez ruch.
Uporządkowane i harmonijne zasady koncepcji NDT-Bobath mówią o możliwości stosowania przez fizjoterapeutę punktów kluczowych, jak np. barki czy miednicę. Przez te punkty można promować aktywność pacjenta wykorzystując różne techniki, np. taping czy pressure.
Umożliwia to aktywowanie mięśni, przenoszenie ciężaru ciała i w efekcie uzyskanie ruchów mocno zbliżonych do fizjologicznych.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i wątpliwości zapraszamy na konsultację u Terapeuty NDT-Bobath :).