Logopedia – ćwiczenia lewopółkulowe

Dlaczego logopeda nie pracuje wyłącznie nad prawidłową wymową głosek? Na rozwój mowy ma wypływ wiele umiejętności, które dziecko zdobywa w trakcie całego życia.

Ośrodki mowy znajdują się w lewej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest również za logiczne myślenie, rozumowanie przez analagogię, tworzenie schematów i sekwencji itp. Według powyższych reguł zbudowany jest także nasz system językowy. Dlatego w gabinecie logopedycznym tak ważna jest stymulacja lewej półkuli mózgu.
Ćwiczenia, które warto wykonywać z dzieckiem, to układanie sekwencji z klocków czy przedmiotów codziennego użytku, według określonych kryteriów, np. koloru, wielkości, kształtu. Zadaniem dziecka może być kontynuacja ułożonego ciągu, czy też uzupełnienie brakującego elementu.

Ćwiczenia lewopółkulowe to również powtarzanie sekwencji ze słuchu, podział przedmiotów czy obrazków na kategorie (np. ubrania, jedzenie) oraz układanie historyjek obrazkowych. Ważne, by, wykonując ćwiczenia, zachować kierunek od lewej do prawej. Takie metody pracy stosowane od najmłodszych lat wpływają znakomicie na późniejszą naukę czytania i pisania.

Zapraszamy na konsultacje do naszej Pani logopedy Pani Emilii Mateuszuk.

Logopeda

Emilia Mateuszuk