Logopeda

Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się już w życiu płodowym. Wszystkie umiejętności nabywane przez dziecko od urodzenia wpływają na rozwój kompetencji językowych i umiejętność porozumiewania się. Szczególnie istotną rolę przygotowującą do mówienia odgrywają tzw. czynności prymarne, tj. oddychanie, jedzenie, picie itp.

Jeżeli  dostrzegasz kłopoty z którąś z powyższych aktywności, to zachęcamy do skonsultowania swoich wątpliwości z logopedą, który przeprowadzi kompleksową diagnozę i w razie potrzeby przedstawi plan terapii lub skieruje do właściwego specjalisty.

Ważnym
etapem w kontekście rozwoju mowy jest 
rozszerzanie diety dziecka. Obserwowane problemy z przejściem z pokarmu
płynnego na pokarm stały, trudności z jedzeniem z łyżeczki, czy też niechęć do
wybranej grupy pokarmów należy
skonsultować z logopedą, aby wykluczyć ewentualne problemy funkcjonalne czy też
anatomiczne sfery ustno-twarzowej.

Czy wiesz, że popularne stwierdzenie: „chłopcy zaczynają mówić później”, czy też „pierwsze słowo na rok, dwa słowa na 2 lata” to mity? Zaniedbany rozwój mowy w wieku przedszkolnym może skutkować dalszymi problemami z nauką w szkole, a nawet trudnościami w dorosłym życiu. Jeśli mowa Twojego dziecka rozwija się wolniej niż u jego rówieśników, dostrzegasz problemy w komunikacji z dzieckiem, ograniczone słownictwo bądź wady wymowy, to zapraszamy na konsultację z logopedą w naszej Przychodni.

Wskazania do odbycie konsultacji logopedycznej:

  • niewłaściwy tor oddechowy,
  • trudności w pobieraniu pokarmu,
  • zaburzenia żucia,
  • zaburzenia połykania,
  • wybiórczość pokarmowa,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • wady wymowy,
  • zaburzenia mowy i komunikacji.