Głużenie i gaworzenie

Wyróżniamy kilka etapów w rozwoju mowy dziecka. Pierwszy z nich to okres melodii, który trwa od urodzenia do ukończenia 1 roku życia. W tym czasie dziecko porozumiewa się głosem za pomocą krzyku, płaczu oraz wokalizacji, które nie tworzą jeszcze wyrazów, jednak są ważnym etapem przygotowawczym.

Około 6 tygodnia życia słyszymy u niemowlęcia gardłowe dźwięki przypominające gruchanie gołąbka zwane głużeniem. Są one nieświadome, nie stanowią celowego aktu komunikacji, są zaś świetnym treningiem narządów mowy. Warto podkreślić, że głużenie występuje niezależnie od funkcjonowania narządu słuchu. Kolejny ważny moment w rozwoju mowy dziecka to gaworzenie, które powinno pojawić się około 6 miesiąca życia. W tym czasie maluch zaczyna tworzyć pierwsze sylaby ma-ma, da-da, ga-ga, a także powtarza ich ciągi.

Gaworzenie pełni funkcję świadomej komunikacji, na co wskazują między innymi zmiany intonacji „wypowiedzi”. Ten etap rozwoju nie pojawia się u dzieci głuchych, dlatego bardzo ważne jest, by rodzice konsultowali brak gaworzenia u dziecka w pierwszej kolejności z lekarzem laryngologiem oraz audiologiem.

Logopeda

Emilia Mateuszuk