Centralne zaburzenia przetwrzania słuchowego (CAPD)

To coraz częściej obserwowana przyczyna nieprawidłowości w rozwoju mowy u dzieci. Z niewielu jak dotąd przeprowadzonych badań wiemy, że zaburzenia te mogą objawiać się brakiem koncentracji i skupienia uwagi,problemami z wykonywaniem poleceń, opóźnionym czasem reakcji, nadwrażliwością na dźwięki, trudnościami z uczeniem się, brakiem płynnych wypowiedzi, zamienianiem podobnych głosek, a także wadami wymowy lub opóźnionym rozwojem mowy.

Z pozoru więc dziecko z CAPD może wydawać się „niegrzeczne”. W pierwszym etapie audiolog powinien przeprowadzić badanie słuchu dziecka. Warto tu zaznaczyć, że dziecko nie ma widocznych uszkodzeń słuchu, a problem tkwi w przetwarzaniu bodźców słuchowych na poziomie Centralnego Układu Nerwowego. Terapia powinna obejmować przede wszystkim trening słuchowy, np. metodą Tomatisa, terapię logopedyczną oraz ograniczenie dostępu do nowoczesnych technologii.

Emilia Mateuszuk

Logopeda